LantarenVenster, Rotterdam

Brexit komt eraan. Het is nu zaak om te zorgen voor een gedegen voorbereiding!

René Buck
Directeur BCI

De Britten hebben gekozen voor het verlaten van de EU, de onderhandelingen daarover zijn inmiddels gestart. In maart 2019 is Brexit dan een feit. Er is veel onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er voor bedrijven in transport en logistiek zeer waarschijnlijk grote veranderingen te verwachten zijn. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende scenario’s helder in beeld gebracht. Vervolgens werd aan de hand van de uitkomsten geschetst welke uitdagingen en mogelijk kansen deze veranderingen bieden aan u.

Dank voor uw deelname en graag tot een volgende keer!

Foto’s

“Het is helder, als het VK de interne markt verlaat moeten er douaneformaliteiten vervuld worden aan de grens.”

Roel van ’t Veld
Douane

Organisatie


Partners