Luchtvrachtcongres 2019
‘Deltaplan voor de luchtvracht’

De Nederlandse luchtvracht staat voor een grote uitdaging. Het vrachtvervoer en het aantal vrachtvluchten op Schiphol is dit jaar scherp gedaald. Door onder meer het tekort aan vrachtslots dreigt de marktpositie van Schiphol steeds verder onder druk te komen staan.

Deze kwesties zijn 28 november 2019 uitgebreid besproken tijdens het Luchtvrachtcongres 2019. Aan de hand van scherpe stellingen, een inhoudelijk debat en relevante presentaties is de Nederlandse luchtvrachtsector samen met de politiek op zoek gegaan naar oplossingen.

Foto’s 2019

Noteer in uw agenda: Air Freight Conference 2020

Op 26 maart 2020 komen (internationale) verladers, vervoerders, afhandelaars, expediteurs en politiek wederom bijeen tijdens het Air Freight Conference in Maastricht. Meer informatie volgt snel.

Neem deel aan het Luchtvrachtcongres

Met hoogstaande sprekers, scherpe stellingen en een inhoudelijk debat met verladers, vervoerders, afhandelaars en expediteurs was het een invloedrijke dag voor de luchtvrachtsector. Onderwerpen die zijn besproken:

  • Wat is er nodig om het vrachtvervoer en daarmee de marktpositie van Schiphol weer op de rails te krijgen?
  • Schiphol aantrekkelijker maken voor de luchtvracht. Verladers en expediteurs aan het woord.
  • De nieuwe luchtvracht nota, wat verandert er?
  • Kamerleden in debat! De mogelijkheden van een aparte pool voor vrachtvluchten op Schiphol.

Sprekers die onderdeel uitmaakten van het 2019 programma waren:

netwerk

Ontmoet collega’s uit de luchtvracht
Het Luchtvrachtcongres biedt de mogelijkheid om kennis te delen en nieuwe contacten op te doen binnen de sector.

  • Ontmoet verladers, vervoerders, afhandelaars en expediteurs.
  • Bespreek de trends en ontwikkelingen uit de sector
  • Deel kennis met collega’s uit de luchtvracht

Bekijk deelnemende bedrijven

Sponsor

Partner

Organisatie