Hafen Hinterland Konferenz 2018

Het succes van een haven wordt steeds vaker in het achterland bepaald. Dit houdt in dat de infrastructurele verbindingen voor alle modaliteiten in topconditie moeten zijn. Voor een haven is het van strategisch belang dat de verbinding tussen de scheepvaart en de industrieën in het achterland perfect op elkaar aansluiten.

Achterland en meer
Op 25 oktober vindt de tweede Hafen Hinterland Konferenz in Nürnberg plaats. Tijdens deze conferentie hoort u meer over deze optimale achterlandverbindingen en wat er van u wordt verwacht om hiervoor te zorgen. De voertaal tijdens de conferentie is Duits.

Voor wie?
Tijdens de conferentie ontmoet u professionals uit de gehele logistiek keten. Een goed moment om uw netwerk te vergroten, samenwerkingen aan te gaan en kennis te verdiepen.